fbpx

PRISER

Få kvalitativ tandvård till rimliga priser

Vårt mål är att alltid kunna erbjuda dig rimliga priser och samtidigt leverera den bästa behandlingskvalitén. Vi är anslutna till försäkringskassan och omfattas av det statliga tandvårdsstödet, som du kan läsa mer om längre ner på sidan. Vi erbjuder också ett flertal delbetalningslösningar för våra patienter. Fråga gärna personalen om vilka alternativ vi kan erbjuda just dig.

VI SOM JOBBAR HÄRBOKA ONLINE


  Boka tid, info eller frågor

  Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.

  E-mail:

  Telefonnummer:


  Miguel Carmenes

  Statliga tandvårdsstödet

  Alla personer som är bosatta i Sverige har från och med det år man fyller 22 år rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet. Detta kan också gälla vissa personer som bor i Sverige men som inte anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken. De personer som bor och studerar i Sverige men anses vara bosatta utomlands kan också ha rätt till stödet. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag.

  Till och med det året du fyller 23 så har du fri tandvård på Folktandvården Västra Götaland då du fortfarande räknas som “barn”. Många unga vuxna väljer trots detta att ändå  få behandling hos oss. Kontakta oss i förväg så informerar vi dig om vilken betalningsmodell som gäller i just ditt fall.

  Tandvårdsbidraget

  Du kan använda bidraget för en undersökning av dina tänder varje år. Och den 1 juli varje år förnyas ditt bidrag hos försäkringskassan. Detta bidrag behöver du inte ansöka om hos din tandläkare eller tandhygienist, utan din behandlare har koll på detta genom sitt journalsystem.

  Bidragets storlek bestäms av din ålder. Se nedan:

  Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är:

  • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 600 kronor per år.

  Högkostnadsskyddet

  Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högkostnadsskyddet utgår automatiskt, och du som patient behöver inte aktivt göra något för denna ersättning.

  Referenspriset

  Referenspriset är det pris som försäkringskassan utgår ifrån när de ersätter din tandläkare. Referenspriset är bestämd av staten. Observera att referenspriset oftast skiljer sig åt från tandläkarens faktiska priser. Tandläkaren är heller inte bunden att följa referenspriset. Ibland kan tandläkarens priser vara högre och ibland kan det vara lägre än referenspriserna, men oavsett detta utgår försäkringskassan alltid från de statliga referenspriserna.

  Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?

  – Du som patient måste själv betala kostnader, enligt referenspriser, upp till 3000 kr.
  – Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr, enligt referenspriser, ersätts med 50 % av försäkringskassan.
  – Kostnader från 15 000 och högre kr, enligt referenspriser, ersätts med 85 % av försäkringskassan.

  Särskilt tandvårdsbidrag

  Detta bidrag är för personer som lider av sjukdomar eller funktionsnedsättningar som i sin tur kan försämra tandhälsan. Därför kan förebyggande tandvård öka chansen för att behålla en god tandhälsa. Här måste tandläkaren / tandhygienisten göra en bedömning. För att kunna ta del av detta bidrag behövs det ett läkarintyg på att personen lider av sjukdomen.

  Följande sjukdomar kan ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag:

  • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
  • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen
  • Sjögrens syndrom
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
  • Cystisk fibros
  • Ulcerös Colit
  • Crohns sjukdom
  • Tarmsvikt
  • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
  • Svårinställd diabetes
  • Dialysbehandling
  • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
  • Genomgått organtransplantation

  Uteblivet besök

  Extra avgifter som går att förhindra.

  Uteblivande vuxna

  Om du får förhinder blir vi glada om du meddelar oss så snart som möjligt. Då hinner vi erbjuda tiden till någon annan. Du kan av- eller omboka tiden fram till 24 timmar före bokad tid. För ett uteblivet besök eller sent återbud debiteras du som vuxen enligt nedan:

  • Specialisttandläkare: från 1200 kronor
  • Allmäntandläkare och tandhygienist: från 695 kronor (beroende på hur lång tid du avbokar)

  Priser Göteborg Tandläkargrupp

  Åtgärdsnr Namn Ditt belopp under 3000 kr* Ditt belopp 3000 – 15000 kr* Ditt belopp över 15000 kr*
  #101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 960-1089  545  254
  #103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 465-512  282  154
  #114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 525-912  300  90
  #121 Röntgenundersökning av enskild tand 74  27  8
  #341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 575-880  237  71
  #342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960-1430  480  144
  #401 Tanduttagning, en tand enkel 960-1375  480  144
  #501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3900-4384  2150  925
  #704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 946-1210  846  456
  #705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1404-1760  894  372
  #706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1539-1980  580  314
  #800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6500-8250  2880  864

  Fullständig prislista hittar du här: Fullständig prislista


  invisalign göteborg
  SOCIALA MEDIER

  Följ oss i sociala medier!  Vi följer GDPR på Göteborg Tandläkargrupp. Läs mer här.


  Copyright Göteborg Tandläkargrupp AB | Org.nummer: 559100-1168