PRISER

Få kvalitativ tandvård till rimliga priser

Vårt mål är att alltid kunna erbjuda dig rimliga priser och samtidigt leverera den bästa behandlingskvalitén. Vi är anslutna till försäkringskassan och omfattas av det statliga tandvårdsstödet, som du kan läsa mer om längre ner på sidan. Vi erbjuder också ett flertal delbetalningslösningar för våra patienter. Fråga gärna personalen om vilka alternativ vi kan erbjuda just dig.

VI SOM JOBBAR HÄRBOKA ONLINE

Boka tid, info eller frågor

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.

E-mail:

Telefonnummer:


Miguel Carmenes

Miguel Carmenes

Klinikchef på Göteborg Tandläkargrupp med utbildning från Göteborgs Universitet och lång erfarenhet. Extra fokus på kirurgi, protetik och patienter med svår tandläkarskräck.

Statliga tandvårdsstödet

Alla personer som är bosatta i Sverige har från och med det år man fyller 22 år rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet. Detta kan också gälla vissa personer som bor i Sverige men som inte anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken. De personer som bor och studerar i Sverige men anses vara bosatta utomlands kan också ha rätt till stödet. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag.

Tandvårdsbidraget

Du kan använda bidraget för en undersökning av dina tänder varje år. Och den 1 juli varje år förnyas ditt bidrag hos försäkringskassan. Detta bidrag behöver du inte ansöka om hos din tandläkare eller tandhygienist, utan din behandlare har koll på detta genom sitt journalsystem.

Bidragets storlek bestäms av din ålder. Se nedan:

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är:

 • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högskostnadsskyddet går automatiskt, och du som patient behöver aktivt inte göra någonting för denna ersättning.

Referenspriset

Referenspriset är det pris som försäkringskassan utgår ifrån när de ersätter din tandläkare. Referenspriset är bestämd av staten. Observera att referenspriset oftast skiljer sig åt från tandläkarens faktiska priser. Tandläkaren är heller inte bunden att följa referenspriset. Ibland kan tandläkarens priser vara högre och ibland kan det vara lägre, men oavsett detta utgår försäkringskassan alltid från de statliga referenspriserna.

Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?

– Du som patient måste betala kostnader enligt referenspriser upp till 3000 kr.
– Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr enligt referenspriser ersätts med 50 % av försäkringskassan.
– Kostnader från 15 000 och högre kr enligt referenspriser ersätts med 85 % av försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsbidrag

Detta bidrag är för personer som lider av sjukdomar eller funktionsnedsättningar som i sin tur kan försämra tandhälsan. Därför kan förebyggande tandvård öka chansen för att behålla en god tandhälsa. Här måste tandläkaren / tandhygienisten göra en bedömning. För att kunna ta del av detta bidrag behövs det ett läkarintyg på att personen lider av sjukdomen.

Följande sjukdomar kan ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag:

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös Colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått organtransplantation

Priser Göteborg Tandläkargrupp

ÅtgärdsnrNamnDitt belopp under 3000 kr*Ditt belopp 3000 – 15000 kr*Ditt belopp över 15000 kr*
#101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare960 545 254
#103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare465 282 154
#114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist525 300 90
#121Röntgenundersökning av enskild tand55 27 8
#341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning475 237 71
#342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning960-1100 480 144
#401Tanduttagning, en tand960-1200 480 144
#501Rensning och rotfyllning, en rotkanal3900 2150 925
#704Fyllning av en yta på molar eller premolar946-1100 846 456
#705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1404-1600 894 372
#706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1539-1800 580 314
#800Permanent tandstödd krona, en per käke5460-6600 2880 864

Fullständig prislista hittar du här: Fullständig prislista


SOCIALA MEDIER

Följ oss i sociala medier!Vi följer GDPR på Göteborg Tandläkargrupp. Läs mer här.


Copyright Göteborg Tandläkargrupp AB | Org.nummer: 559100-1168